Bijeenkomst van de Algemene vergadering ter afsluiting van het boekjaar 2016: 19 mei 2017 om 11 uur, Wetstraat 51 te 1040 Brussel. Oproepingsbrief: sectie 'Financiële informatie', 'Corporate gegevens'. Documenten: zie sectie 'Financiële informatie', 'Financiële rapporten': jaarrekening en verslag van de raad van bestuur aan de Algemene vergadering 2016. 

 

 Wij kopen én verkopen middendistillaten en tickets. U staat nog niet op onze shortlist? Dien nu uw kandidatuur in voor onze raamovereenkomsten.

APETRA

Als lidstaat van de Europese Unie en van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) heeft België de verplichting om een kwart (90 dagen) van zijn jaarlijkse netto invoer van aardolieproducten aan te houden als strategische stocks. Bij een nationale of internationale crisis zullen deze voorraden ingezet worden om de markttekorten op te vangen.

APETRA is een NV van publiek recht met sociaal oogmerk, die de strategische aardolievoorraden van België beheert. Het overgrote deel van deze stocks is eigendom van het agentschap en ligt opgeslagen in oliedepots in België of dicht bij de Belgische grens.