Managing Energy, Minimizing Risk

Nieuws

De wet van 21 december 2023 transformeert APETRA tot ASEVA.
ASEVA blijft de aardolieveiligheidsvoorraden beheren, maar kan, mits beslissing van de federale regering, in de toekomst ook andere energiereserves aanhouden.
Onze financiële situatie, aandeelhouderschap, corporate gegevens, bankrekeningen en werkwijze blijven ongewijzigd.
Voor meer informatie: zie Over ons en financiële informatie.

 

De nieuwe raamovereenkomst voor de opslag van energieproducten is gepubliceerd. Bedrijven die geïnteresseerd zijn om de komende jaren energieproducten (in een eerste fase aardolieproducten) op te slaan en te beheren voor rekening van ASEVA moeten uiterlijk vrijdag 15 maart 2024, 12 uur een offerte voor de eerste fase van deze raamovereenkomst indienen via het e-Procurement platform. Dit is een gesloten procedure: als u voor de deadline geen geldige offerte hebt ingediend, ontvangt u de komende jaren geen aanbestedingen voor individuele opslagcontracten! Voor meer informatie, het bestek en de in te dienen documenten: zie: Opslag

Over ons

ASEVA, een naamloze vennootschap van publiek recht met de federale Staat als enige aandeelhouder, beheert de Belgische aardolieveiligheidsvoorraden. De hoeveelheid voorraden die minstens moet worden aangehouden is gebaseerd op de netto-invoer van ruwe olie en aardolieproducten in België in het voorgaande jaar.

Afhankelijk van een beslissing van de federale regering, zal ASEVA in de toekomst ook andere energievoorraden kunnen beheren dan deze bepaald in de EU Richtlijn 2009/119/EG.

De managementtaken van ASEVA richten zich op drie pijlers:

  1. voorraadbeheer
  2. crisisbeheer
  3. energietransitie

De werking van ASEVA en het beheer van de aardolievoorraden worden gefinancierd door middel van eenbijdrageop de belangrijkste aardolieproducten die in verbruik worden genomen.

De raad van bestuur van ASEVA bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid en de aardolie(opslag)sector. De dagelijkse leiding is in handen van een beperkte staf.

Onze taken

icon 1

Voorraadbeheer

Meer informatie over de Belgische strategische reserves, de nationale voorraadverplichting en de beheerde voorraden in eigendom van ASEVA

Lees meer
icon 1

Crisisbeheer

De algemene principes, veelgestelde vragen en hun antwoorden en wetgeving met betrekking tot oliecrisisbeheer.

Lees meer
icon 1

Energietransitie

De energietransitie is volop ingezet. Wat zijn de grote internationale en nationale beleidslijnen? Met de aardolieconsumptie die onvermijdelijk zal dalen: wat zijn ASEVA’s taken?

Lees meer
icon 1

Operationele partners

Voor terugkerende activiteiten met de olie- en opslagsector werkt ASEVA door middel van raamovereenkomsten. Hier vind je ook alle informatie over onze andere activiteiten en inkoopprocedures.

Lees meer
icon 1

Financiële Informatie

Hoeveel bedraagt de bijdrage, op welke producten is deze van toepassing en wie betaalt?

Lees meer
icon 1

Wetgeving

Alle richtlijnen en verplichtingen met betrekking tot internationale en nationale wetgeving met betrekking tot crisis- en voorraadbeheer.

Lees meer