Algemene info

APETRA, Agence de Pétrole - Petroleum Agentschap, een NV van publiek recht met de federale Staat als enige aandeelhouder, beheert de Belgische veiligheidsvoorraden. Het agentschap werd opgericht bij de wet van 26 januari 2006 (zie rubriek 'Wetgeving') en is sinds 1 april 2012 de enige beheerder van de Belgische veiligheidsvoorraden.

Het beheer van de veiligheidsvoorraden houdt het volgende in:

  • aankoop van aardolie en/of aardolieproducten;
  • met geregistreerde oliemaatschappijen en buitenlandse oliemaatschappijen contracten afsluiten over het ter beschikking stellen van die producten, waarbij APETRA in geval van een crisis het recht heeft deze producten aan te kopen;
  • aankoop, bouw en/of huur van opslagcapaciteit om de voorraden die APETRA aankoopt als veiligheidsvoorraad te stockeren.

APETRA en haar werking wordt gefinancierd door de zgn. APETRA-bijdrage, die betaalbaar is op de uitslag tot verbruik van de voornaamste aardolieproducten.

De controle van de financiële toestand, van de jaarrekening en van de regelmatigheid van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen ten aanzien van de wet en de statuten van APETRA is toevertrouwd aan een college van commissarissen dat twee leden telt, waaronder het Rekenhof. Het Rekenhof stelt jaarlijks een rapport op over de uitvoering van de taken van openbare dienst ter informatie van het Parlement.

APETRA's raad van bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid én van de aardolie(opslag)sector. Het dagelijks beheer wordt uitgevoerd door een beperkte staff.