Crisisbeleid

De algemene principes, veelgestelde vragen en hun antwoorden en de wetgeving m.b.t. het aardolierisisbeleid.  

Algemene principes

De aardoliemarkt in normale omstandigheden

De Belgische aardoliemarkt is een vrijgemaakte markt die wordt gestuurd door vraag en aanbod. Onder normale omstandigheden wordt het diversifiëren van onze bevoorrading met aardolie en aardolieproducten bijgevolg overgelaten aan de aardoliebedrijven die op de Belgische markt actief zijn.

Wetgeving

Het Internationaal Energie Programma van het IEA

De oorspronkelijk uit 1974 daterende internationale overeenkomst tussen aardolie consumerende landen rond internationale samenwerking, gemeenschappelijk crisisbeleid en tot oprichting van het Internationaal Energie Agentschap.

Vaak gestelde vragen over de bevoorrading tijdens een aardoliecrisis

Aan overzicht van vaak gestelde vragen rond aardoliecrisisbeleid en hun antwoorden.