Algemene principes

De aardoliemarkt in normale omstandigheden

De Belgische aardoliemarkt is een vrijgemaakte markt die wordt gestuurd door vraag en aanbod. Onder normale omstandigheden wordt het diversifiëren van onze bevoorrading met aardolie en aardolieproducten bijgevolg overgelaten aan de aardoliebedrijven die op de Belgische markt actief zijn. De overheid stuurt de aardoliemarkt evenwel door flankerende maatregelen op het vlak van energie-efficiëntie, duurzaamheid en maximumprijzen voor een aantal afgewerkte producten.

De Algemene Directie Energie van de FOD Economie verzorgt een constante monitoring van de aardoliemarkten. Eventuele verstoringen op de Belgische markt kunnen op die manier opgespoord en geëvalueerd worden, waardoor snel kan gereageerd worden op een eventuele aardoliecrisis.

De aardoliemarkt bij een (nakende) bevoorradingscrisis

Bij een aardoliecrisis is het aanbod aan ruwe aardolie of aardolieproducten verstoord, waardoor de distributie naar eindgebruikers in het gedrang komt. Deze verstoring kan het gevolg zijn van problemen op internationaal of lokaal niveau.

De Algemene Directie Energie van de FOD Economie is verantwoordelijk voor het uitwerken van het wettelijk en operationeel kader van het beheer van een (potentiële) internationale of lokale aardoliecrisis. In geval van een (potentiële) internationale of lokale aardoliecrisis, spelen de Algemene Directie Energie en APETRA een actieve rol in het beheren hiervan. Het Nationaal Olie Bureau (NOB) heeft een adviserende en opvolgende rol bij bevoorradingsproblemen.

Zie ook FAQ.