Wetgeving

 • Het Internationaal Energie Programma van het IEA
  De oorspronkelijk uit 1974 daterende internationale overeenkomst tussen aardolie consumerende landen rond internationale samenwerking, gemeenschappelijk crisisbeleid en tot oprichting van het Internationaal Energie Agentschap.
 • De EU Richtlijn inzake veiligheidsvoorraden (geconsolideerde versie)
  De EU Richtlijn 2009/119/EC die de verplichtingen voor de EU lidstaten inzake de veiligheidsvoorraden bepaalt.
 • De Wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop. (geconsolideerde versie)
  De wet die het Belgische systeem van aardolieveiligheidsvoorraden bepaalt en APETRA heeft opgericht.
 • Wet van 13 juli 1976
  De wet tot goedkeuring van het Internationaal Energie Programma en tot bepaling van het wettelijke kader voor het aardoliecrisisbeleid.
 • Koninklijk besluit van 19 december 2018 houdende de oprichting, de samenstelling, de opdrachten en de werkwijze van het Nationaal Oliebureau
  Het Nationaal Olie Bureau wordt actief bij een (nakende) oliebevoorradingscrisis, adviseert de Minister van energie en monitort de impact op de aardoliemarkt. 
 • Koninklijk besluit van 5 februari 2019 ter bepaling van de maatregelen die in een bevoorradingscrisis gelden voor de toebedeling van aardolie en aardolieproducten op internationaal en nationaal niveau en voor de billijke bevoorrading van de beschikbare aardolie en aardolieproducten en tot bepaling van de regels voor het aanspreken van de verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten.