Documenten

Bedrijven die met APETRA wensen samen te werken, vinden hier al onze documenten. Onze verschillende Algemene Voorwaarden, documenten voor het indienen van een kandidatuur voor een van onze raamovereenkomsten, de lijsten van onze partners.

 

Documenten voor aankoop en verkoop

Contractuele bepalingen

Aankoop-overeenkomst

Alle info over samenstelling van het dossier van kandidatuur, beoordeling van deze dossiers, offertes, enz.

Aankoopvoorwaarden

De algemene voorwaarden voor aankoop van APETRA, versie 2017

Shortlist aankoop

De lijst van geselecteerde leveranciers.

Documenten voor kandidaatstelling

Kandidatuur aankoop

Brief van kandidaatstelling voor aankoop.

Documenten voor verkoop

Verkoopsvoorwaarden

De algemene verkoopsvoorwaarden van APETRA.

Documenten voor opslag

Contractuele bepalingen

Opslag-overeenkomst

Alle informatie over hoe we werken, de inhoud van uw kandidatuur, de tenders en onze voorwaarden.

Opslagvoorwaarden

De APETRA Algemene Voorwaarden voor Opslag 2019.

Shortlist opslag

De lijst van geselecteerde opslagbedrijven onder de 2017 Raamovereenkomst voor opslag.

Documenten voor kandidaatstelling

Kandidatuur opslag

Brief van kandidaatstelling voor opslag.

Documenten voor CAPA

Meer informatie over CAPA

Tekst CAPA

De tekst van de CAPA (enkel beschikbaar in Engels).

Hoofdlijnen CAPA

De hoofdlijnen van de CAPA (enkel beschikbaar in het Engels).

Documenten voor tickets

Contractuele bepalingen

Shortlist tickets

De lijst van geselecteerde ticketverkopers voor de raamovereenkomst 2022/2.

Bestek tickets

Het volledige bestek APETRA/2022/2 aangaande de raamovereenkomst voor beschikkingsrechten, inclusief alle bijlagen. 

Documenten voor kandidaatstelling

Kandidatuur tickets

Het model van de brief van kandidaatstelling.

Raamcontract tickets

De te ondertekenen raamovereenkomst voor tickets.

Documenten voor ticketcontract

Bijkomende kosten

Bijkomende kosten die aangerekend mogen worden bij afhaling.

Documenten voor productvervanging

Contractuele bepalingen

Shortlist PRA

De APETRA shortlist voor productvervanging.

PRA Raamovereenkomst

De raamovereenkomst PRA 2019 met het raamcontract.

Documenten voor kandidaatstelling

PRA kandidatuur

Het model van brief voor kandidaatstelling

PRA Raamcontract

Het raamcontract PRA 2019 ter invulling en ondertekening.

Documenten met financiële informatie

Financiële rapporten

Verslag College

Verslag van het college van commissarissen aan de algemene vergadering over het boekjaar afgesloten op 31 december 2022.

 

Verslag RvB

Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering betreffende de Jaarrekening 2022 van APETRA.

 

Jaarrekening

De APETRA jaarrekening 2022.