Crisisdraaiboek

Als lidstaat van de Europese Unie, het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) moet België een strategische olievoorraad aanhouden. 

APETRA beheert deze strategische voorraden onder de vorm van ruwe aardolie en afgewerkte aardolieproducten in eigendom en reserveringen van stocks aangehouden door de olie-industrie.

In geval van internationale of nationale bevoorradingsproblemen zal APETRA, in opdracht van de Minister van Energie, strategische olievoorraden zo hoog mogelijk in de distributieketen injecteren. De bevoorradingscrisis moet als dusdanig erkend zijn door het Beheerscomité van het IEA, de coördinatiegroep van de Europese Raad of door de nationale Ministerraad. 

Via de traditionele distributiekanalen zullen deze stocks dan de bevoorrading van de eindgebruiker garanderen. APETRA's voorraden bevinden zich in België en de omringende lidstaten en worden bij crisis aan de heersende marktprijs verkocht. Het wettelijk kader voor het Belgische oliecrisisbeleid wordt gevormd door de wet van 20 juli 2006.