Operationele partners

Voor courante activiteiten met de olie- en opslagsector werkt APETRA met raamovereenkomsten. U vindt hier ook alle informatie over onze andere activiteiten en overheidsopdrachten.

Aankoop en verkoop

APETRA koopt op regelmatige basis ruwe aardolie en middeldistillaten aan. De leveranciers moeten deze leveren in de depots die APETRA huurt in België en de buurlanden.

Opslag

APETRA heeft regelmatig nood aan opslagcapaciteit in België, maar ook in nabijgelegen EU-lidstaten.

CAPA

APETRA heeft een raamovereenkomst opgesteld om ruwe aardolie in geraffineerde aardolieproducten te doen omzetten in geval van een crisis, het Crude Against Product Agreement (CAPA).

Tickets

Tickets zijn beschikkingsrechten op voorraden ruwe aardolie en afgewerkte aardolieproducten. Deze tickets geven APETRA, in geval van een bevoorradingscrisis tijdens de looptijd van het contract, een aankooprecht op afgewerkte aardolieproducten. 

Kwaliteitsbeheersing

In tegenstelling tot de commerciële operatoren, slaat APETRA haar eigen voorraden voor lange termijn op.

Vervanging

De Productvervangingsovereenkomst (PRA) is een contract dat de procedure vastlegt om de afgewerkte producten van APETRA te vervangen door nieuwe producten.

Overname voorraadplicht

APETRA mag wettelijk taken van beheer van veiligheidsvoorraden en een (deel van een) voorraadplicht overnemen van andere lidstaten, buitenlandse agentschappen of bedrijven (de artikelen 7 en 8 van de EU Richtlijn). 

Andere opdrachten

Als publiekrechtelijke instantie werkt APETRA onder de wetgeving overheidsopdrachten.