Aankoop van veiligheidsvoorraden

ASEVA koopt op regelmatige basis ruwe aardolie of aardolieproducten. Deze moeten door onze leveranciers geleverd worden in de depots die ASEVA huurt in België en de buurlanden. Wilt u leverancier worden van ASEVA? Stuur uw kandidatuur in. Wanneer uw bedrijf voldoet aan de selectie- en uitsluitingscriteria, wordt het aanvaard op de shortlist van geselecteerde leveranciers van ruwe aardolie en aardolieproducten. U ontvangt dan alle toekomstige aanbestedingen die het agentschap lanceert in het kader van de raamovereenkomst. Hieronder vindt u de benodigde documenten.

Verkoop van veiligheidsvoorraden

ASEVA kan onder normale marktomstandigheden de verplichte voorraden die het beheert verkopen in het kader van een productvervanging, wanneer een opslagcontract ten einde loopt of wanneer zijn voorraadplicht daalt. De verkopen vinden plaats na een call for bids, waarbij de hoogste bieder de opdracht gegund krijgt.

Wilt u de calls for bids van ASEVA ontvangen voor de verkoop van afgewerkte aardolieproducten en ruwe aardolie? Neem dan contact met ons op. De verkoop vindt plaats in overeenstemming overeenkomstig de Algemene Verkoopvoorwaarden van ASEVA die hieronder beschikbaar zijn.

Documenten voor aankoop en verkoop

Contractuele bepalingen

Bestek van de raamovereenkomst Aankoop


Alle info over samenstelling van het dossier van kandidatuur, beoordeling van deze dossiers, offertes, enz.

Downloaden

Algemene Aankoopvoorwaarden


De algemene voorwaarden voor aankoop van APETRA, versie 2017

Downloaden

Shortlist aankoop


De lijst van geselecteerde leveranciers.

Downloaden

Documenten voor kandidaatstelling

Brief Kandidatuur aankoop


Brief van kandidaatstelling voor aankoop.

Downloaden

Documenten voor verkoop

De Algemene Verkoopsvoorwaarden


De Algemene Verkoopsvoorwaarden van ASEVA.

Downloaden