Andere opdrachten

Als publiekrechtelijke instantie werkt APETRA onder de wetgeving overheidsopdrachten. 

Op deze pagina vindt u de administratieve/financiële aanbestedingen en offerteaanvragen die momenteel lopend zijn. 

Er zijn momenteel geen opdrachten lopend.