Andere opdrachten

Als publiekrechtelijke instantie werkt APETRA onder de wetgeving overheidsopdrachten. 

Op deze pagina vindt u de administratieve/financiële aanbestedingen en offerteaanvragen die momenteel lopend zijn. 

Momenteel lopend: offerteaanvraag voor inspectiediensten. Deadline: 27/11/2017, 12 uur. 

In tegenstelling tot wat vermeld staat in het bestek zijn de excel files in te vullen als offerteformulier hier NIET beschikbaar, maar worden ze u op eenvoudige vraag per mail op info@apetra.be elektronisch bezorgd.