APETRA Visual

Kwaliteitsbeheersing

In tegenstelling tot de commerciële operatoren, slaat APETRA haar eigen voorraden voor lange termijn op.

Omwille van de op termijn afnemende kwaliteit en stabiliteit van afgewerkte aardolieproducten, besteedt APETRA bijzondere zorg aan de opvolging van de kwaliteitsevolutie van haar stocks. Hiertoe implementeert APETRA het ProQuality opvolgingssysteem, dat aan de hand van labo-analyses de conformiteit van het product in tank meet en aanbevelingen geeft m.b.t. de termijn waarbinnen het product nog aan de wettelijke vereisten zal voldoen. Dit systeem laat APETRA toe het product in de tanks te vervangen alvorens het begint te degraderen. 

Een productvervanging dient eveneens te gebeuren, wanneer de (inter)nationale kwaliteitsvereisten voor een bepaald aardolieproduct verstrengen (bvb. verlaging van het maximale zwavelgehalte). 

Voor de kwaliteitsbeheersing van de stocks die het agentschap beheert, doet APETRA beroep op gecertifieerde inspectiebedrijven. Deze controleren niet alleen de kwaliteit van de veiligheidsvoorraden, maar ook hun voortdurende aanwezigheid en de technische en documentaire staat van de depots waar ze zijn opgeslagen.