APETRA Visual

Overname voorraadplicht

APETRA mag wettelijk taken van beheer van veiligheidsvoorraden en een (deel van een) voorraadplicht overnemen van andere lidstaten, buitenlandse agentschappen of bedrijven (de artikelen 7 en 8 van de EU Richtlijn). 

Ons agentschap werkt hiervoor met calls for bids of via brokers. Voor meer informatie: gelieve contact met ons op te nemen.

De voorwaarden voor overname door APETRA: volgens het APETRA Individual contract for the sales of tickets.

Overnamemogelijkheden van APETRA: momenteel nihil.