APETRA Visual

Tickets

Tickets zijn beschikkingsrechten op voorraden ruwe aardolie en afgewerkte aardolieproducten. Deze tickets geven APETRA, in geval van een bevoorradingscrisis tijdens de looptijd van het contract, een aankooprecht op afgewerkte aardolieproducten. 

Voor de verwerving van tickets werkt APETRA met een raamovereenkomst. Deze overeenkomst legt de globale context vast voor de samenwerking tussen het agentschap en geïnteresseerde aardoliemaatschappijen en bevat de raamovereenkomst voor tickets met alle contractuele bepalingen.

Wil uw onderneming tickets aan APETRA aanbieden? Daarvoor dient u een dossier tot kandidaatstelling in. Hieronder vindt u de nodige documenten.